Ποτέ δεν ήταν ευκολότερο να διαχειριστείτε το αρχειακό σας υλικό. Μέσα από το πιο ευέλικτο και το πιο φιλικό σύστημα διαχείρισης και ψηφιοποίησης αρχειακών συλλογών, το μοναδικό Ελληνικό Λογισμικό που συνδυάζει τα κυριότερα αρχειακά και βιβλιοθηκονομικά πρότυπα τεκμηρίωσης Unimarc και ISAAD(g) βρίσκεται κοντά σας.

Το σύστημα αυτό, σχεδιάστηκε και εξελήχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακού και μουσειακού υλικού μεγάλων και έγκυρων Ελληνικών οργανισμών και μουσείων.

 

Συνοπτική περιγραφή Συστήματος