-

 

Η εταιρία μας από το 2005 έως και σήμερα είναι πιστοποιημένος Silver συνεργάτης της Microsoft. Βασισμένοι στην πολυετή αυτή εμπειρία μας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία της Microsoft και να τα προσαρμόσουμε κατάλληλα στης δικέσας εταιρικές ανάγκες.

 

Microsoft Silver

 

Οι ειδικευμένοι τεχνικοί μας σύμβουλοι μπορούν να σας συμβουλέψουν κατάλληλα για το λογισμικό της Microsoft που ταιριάζει καλυτέρα στις δίκες σας ανάγκες καθώς επίσης και να το παραμετροποιήσουν κατάλληλα, συμφώνα με τις τεχνολογικές σας υποδομές.

 

 Ενημερωθείτε για το νέο Microsoft Office 365 από τους ειδικούς!

Microsoft office 365 - Cloud services

Microsoft Dynamics CRM Online