Μέχρι σήμερα, έχουμε ολοκληρώσει με συνέπεια, πολυπληθείς συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημοσίους οργανισμούς,  όπως:

 

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακαδημία Αθηνών
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική σχολή
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δ Κρήτης
 • Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αθηναίων
 • Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αργυρούπολης

 

 

με συλλόγους και ερευνητικά κέντρα όπως:

 

 • Μουσείο Μπενάκη
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
 • Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
 • Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του ΜΙΕΤ
 • Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 • Ίδρυμα Γ. Γεννηματά
 • Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
 • Σύλλογος Συμβολαιογράφων Αθηνών-Πειραιώς
 • Νοσοκομείο Σωτηρία, Κέντρο Υπέρτασης

 

καθώς και με γνωστές εταιρίες, όπως:

 

 • Akzo Nobel
 • Alcovin
 • BIS
 • Omesson
 • Γερμανός
 • EFG Eurobank Ergasias
 • Knowledge Systems
 • Achieve Global