Η infolib είναι μια εταιρεία πληροφορικής, που μπορεί να καλύψει πλήρως τις συγχρονες ανάγκες εταιρειών και οργανισμών.

 

works

 

Τα συμαντικώτερα έργα που έχουν υλοποιηθεί, παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα παρακάτω:

 

 

 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ακαδημία Αθηνών:

Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση Ελληνικού κράτους

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών :

Πανδέκτης

Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου

Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο:

Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας

Πολιτισμός και Αριστερά στον 20ό αιώνα

Η νεολαία στις συλλογές των ΑΣΚΙ

Ιστορία και δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μέσα από τις συλλογές των ΑΣΚΙ

Αρχείο Μιχάλη Παπαγιαννάκη

Αρχείο Αλέκου Αλαβάνου

Ο παράνομος τύπος στις συλλογές των ΑΣΚΙ

Πρωτοσοσιαλιστικές εκδόσεις

Ψηφιακό φωτογραφικό  αρχείο των ΑΣΚΙ

Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου 

Μουσείο Μπενάκη

Ιστορικά αρχεία μουσείου Μπενάκη

Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη

Ιστορικά Αρχεία

Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών «ΣΦΕΑ 67-74»

Ψηφιακά Αρχεία

Βουλή των Ελλήνων

Ιστορικά Αρχεία

Αρχείο Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών Προσωπικοτήτων 

ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

Αρχείο Διοικούσας Επιτροπής

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Ακαδημία Αθηνών

Figurines of Neolithic Thessaly, A Presentation. Volume II

Figurines of Neolithic Thessaly, A Presentation. Volume III, The A. Bastis Collection

 

 

PORTALS

 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Βουλή των Ελλήνων - Αρχείο Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών Προσωπικοτήτων

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας

Ελλη